Compare air mesh fabric with other brands
air mesh fabric of Hai Yent seat cover's smooth, soft and comfortable.

การเปรียบเทียบลักษณะของผ้าตาข่าย
- ผ้าตาข่าย Hai Yent เนื้อผ้านุ่มเรียบ ผิวสัมผัสไม่หยาบ
- ช่องตาขนาดข่ายเล็ก ผู้ขับขี่นั่งสบาย และไม่เจ็บก้น*

*การวิจัยและทดสอบพบว่า ผ้าตาข่ายขนาดเล็ก สามารถกระจายแรงกดทับน้ำหนักของผู้ขับขี่ขณะขับขี่ได้ดีกว่า ส่งผลให้ผู้ขับขี่นั่งสบาย "ไม่เจ็บก้น" ตลอดการขับขี่.

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE