Hai Yent seat cover ผู้ผลิต "ผ้าคลุมเบาะนั่งรถจักรยานยนต์"  ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำจากต่างประเทศ และพัฒนาเพิ่มคุณสมบัติโดยศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textile Development Center, Thailand Textile Institute)    เพื่อทำให้
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE